PrivacyverklaringBescherming van jouw privacy
zoektuwat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering 
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Recht of privacy
Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat zoektuwat zorgvuldig en 
vertrouwelijk om met jouw gegevens. zoektuwat verstrekt jouw 
(persoons)gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, 
tenzij hiervoor een wettelijke reden. Voor de omgang met 
persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven
 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 
(Link:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens)
Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel 
waarvoor je ze gegeven hebt.

Beveiligingsmaatregelen
zoektuwat gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt 
zoektuwat maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste
 handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 
Deze maatregelen zijn conform de geldende algemene beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers van zoektuwat hebben een geheimhoudingsplicht. 
Daarnaast wordt er toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven a
an medewerkers die daartoe bevoegd zijn. 
De directie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten
Als klant heb je een aantal rechten waardoor je het gebruikt van
 jouw persoonsgegevens door zoektuwat kunt controleren.
De rechten die je hebt waardoor je het gebruik van persoonsgegevens 
door zoektuwat kunt controleren zijn:
  • Recht op informatie
  • Recht op inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht op aanvulling
  • Recht op verwijdering of afscherming
Ook kun je ons vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken. 
Je rechten gebruik je door een schriftelijk verzoek in te dienen aan zoektuwat.

Uitbesteden en bewerken van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden,
 maar het komt voor dat wij het verwerken van jouw gegevens 
uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij 
schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van jouw gegevens.

Website
Wanneer je onze website bezoekt worden gegevens vastgelegd. 
Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, 
welke pagina’s het meeste worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. 
Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.
 zoektuwat gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen 
voor het doel waarmee jij ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Als je bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, 
gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op jouw aanvraag te reageren.

Cookies
zoektuwat gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
 bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website. 

Melden van persoonsregistraties
zoektuwat verwerkt alleen jouw persoonsgegevens als daar een
 grondslag voor is of als jij daar zelf toestemming voor geeft. 
Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en 
publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, geeft zoektuwat de 
verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
(Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door zoektuwat te allen tijde gewijzigd worden,
 zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf 
het moment dat ze op de website van zoektuwat gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens 
of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met 
zoektuwat via het e-mailadres: info@zoektuwat.n via het 
telefoonnummer (06-12823679). Wil je meer weten over privacy?
 Kijk dan op de website Autoriteit Persoonsgegevens
 (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)

Correspondentie adres: 
Zoektuwat.nl
Biervlietplein 36
5043 AE Tilburg